ACTIVITEITEN
Elke dag vinden er activiteiten plaatsvinden die de ontwikkeling van uw kind stimuleren. Elk kind is van nature nieuwsgierig en wil alles ontdekken. We stellen uw kind vragen, dagen hem of haar uit en laten thema’s en activiteiten aansluiten bij de ontwikkelingsfase.
Elke maand behandelen we een thema. Hierbij kunt u denken aan een beroep, feestdagen of familie. Een voorbeeld hiervan: een brandweerman komt langs om te vertellen wat hij doet en daarop aansluitend volgt een activiteit met betrekking tot het thema en deze brandweerman.

Voorbeelden van activiteiten:
• Voorlezen
• Imitatiespel en rollenspel
• Zingen en muziek maken
• Ochtendgymnastiek en kinderyoga
• Buiten spelen
• Verven en tekenen
• Zaaien en oogsten in de moestuin

Ook buiten de activiteiten om worden verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. Een voorbeeld hiervan: we gaan fruit eten.
De volgende ontwikkelingen worden aangesproken:
– Zintuigelijke ontwikkeling (proeven, zien en voelen)
– Taalontwikkeling (erover praten)
– Cognitieve ontwikkeling (door aan te geven waar het fruit groeit)
– Motorische ontwikkeling (het fruit pellen/schillen)
– Sociale ontwikkeling (samen opeten)