DOORGAANDE ONTWIKKELINGSLIJN
Een goede overdracht van uw kind naar de basisschool en BSO is belangrijk. Zo kan uw kind een goede start maken op de basisschool en op de BSO.

OVERDRACHT AAN BASISSCHOOL
Om de overdracht van de peutergroep naar de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van het Uniform Amsterdams Overdrachtsformulier.
Dit formulier wordt door de mentor ingevuld, besproken met u tijdens het eindgesprek en met uw toestemming opgestuurd naar de basisschool.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat informatie ook mondeling wordt overgedragen. Binnen Nannies Nursery is de mentor degene die het contact onderhoudt met de interne begeleiders van de basisscholen waar de kinderen naar doorstromen. Informatie wordt alleen overgedragen met uw schriftelijke toestemming.

OVERDRACHT AAN BSO
Als uw kind na schooltijd ook een BSO gaat bezoeken, dan vindt er ook een overdracht plaats naar de BSO. Wij geven u een extra kopie van het Uniform Amsterdams Overdrachtsformulier mee zodat u deze kan overhandigen aan de toekomstige BSO.