MENTOR
Elk kind krijgt bij de start een mentor toegewezen die het kind nauwlettend zal volgen gedurende het verblijf bij Nannies Nursery. Tijdens het intakegesprek geven wij aan wie de mentor van het kind zal worden. De mentor volgt de ontwikkeling en het welbevinden van het kind (als individu en als onderdeel van de groep) en is het aanspreekpunt voor de ouders. Dit geeft zowel de Nanny maar ook de ouders informatie over wat het kind nodig heeft en hoe er het beste kan worden ingespeeld op de behoefte van uw kind. Eén keer per jaar worden de ouders uitgenodigd en vindt er een gesprek plaats met de mentor over de ontwikkeling van het kind. De ouders zijn niet verplicht om op dit aanbod in te gaan.
Daarnaast zullen de Nannies de ouders dagelijks op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het kind. Dit zal gebeuren via de mondelinge overdracht op de groep.