SLAAPSUITE
Een middagslaapje is voor kleine kinderen heel belangrijk. Een kind kan zich beter concentreren, nieuwe dingen leren en het krijgt weer nieuwe energie. Om maximaal slaapgenot te creëren moeten de voorzieningen optimaal zijn. De bedjes zijn goedgekeurd volgens de norm van het Keurmerkinstituut.
Bovendien zijn de slaap suites bij Nannies Nursery voorzien van ramen die open kunnen zodat er geventileerd kan worden. Dit in tegenstelling tot veel andere kinderdagverblijven die slaapruimtes hebben zonder daglicht of ramen die open kunnen.
Frisse lucht en een goed CO2 leefklimaat is heel belangrijk. Dit bevordert de ontwikkeling, concentratievermogen en alertheid. Een te hoog CO2 niveau kan leiden tot concentratiestoornis, slecht slapen en vermoeidheid, het zorgt er eigenlijk voor dat de hersenen te weinig zuurstof binnen krijgen.
Daarom zijn de slaapvertrekken voorzien van CO2 meters die constant in de gaten worden gehouden door onze Nannies met hulp van de daarbij behorende app.

Wat doet een CO2 meter?
Hiermee kun je de binnenlucht kwaliteit monitoren en bewust(er) ventileren met beschikbare ventilatievoorzieningen, zoals ramen en luchtroosters.
GGD: “In elke ruimte waar langdurig meerdere kinderen verblijven mag het CO2-gehalte niet boven de 1.000 ppm uitkomen.” Dit betekent in de praktijk dat in alle verblijfsruimten een CO2 meter moet hangen, zodat de CO2-concentratie permanent gemonitord kan worden; dit is nodig want elke meting is een momentopname!