NANNIES IN OPLEIDING
Wij bieden beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires graag de mogelijkheid om beroepservaring op te doen. Het aandeel van het aantal beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires dat formatief wordt ingezet is niet groter dan een derde van het personeelsbestand aan Nannies op ons kinderdagverblijf.
Aan elke stagiaire en beroepskracht-in-opleiding wordt een stagebegeleider vanuit onze organisatie gekoppeld. Stagiaires en beroepskrachten-in-opleiding krijgen de mogelijkheid vaardigheden en ervaring op te doen welke binnen de opleiding vallen en vereist zijn voor de opleiding. Zij zullen zoveel mogelijk binnen het programma naar eigen kunnen en mogelijkheid meedraaien binnen de groep. Ze mogen de volgende taken onder begeleiding van een gediplomeerde Nanny uitvoeren.
• Verzorgende taken op het gebied van voeding en hygiëne
• Het aanleren en uitvoeren van de dagindeling
• Observeren
• Kinderen begeleiden in groepsverband
• Kinderen individueel begeleiden.
• Overdracht lezen en aanvullen
• Activiteiten voorbereiden, bespreken, uitvoeren en evalueren
• Kinderen verschonen, naar en uit bed helpen
• Werken aan eigen zelfstandigheid
• Groepsvergadering en teamvergadering bijwonen
• Ouders en kinderen welkom heten bij breng moment
En vanaf het tweede leerjaar ook overdracht doen naar ouders bij haal momenten onder begeleiding van een gediplomeerde beroepskracht
• 10 minuten gesprekjes met ouders bijwonen

VACATURE
Nannies Nursery is een oase van rust gelegen aan de drukke levendige Zuidas. Wij zijn internationaal georiënteerd en bij ons vind je kinderen en ouders van over de hele wereld. We zijn immers allemaal wereldburgers.

Wij zijn op zoek naar pedagogische medewerkers om ons NanniesTeam te komen versterken!

Als Nanny ben jij de spil van de organisatie. Als Nanny bij Nannies Nursery ondersteun je kinderen in hun ontwikkeling en maak je de vertaalslag van het pedagogisch beleidsplan naar de groepen in de praktijk .

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, begeleiding en verzorging van kinderen in de leeftijdscategorie van 0-4 jaar. Nannies Nursery werkt vanuit een verantwoord pedagogisch beleid. Bij ons staan het ontwikkelingsproces, de veiligheid en de zorg van het kind centraal. Wij bieden een veilige en stabiele omgeving. Vanzelfsprekend geven we persoonlijke aandacht aan kinderen én hun ouders. Zorgzaam en betrokken zijn onze kernwaarden. Je bent een pedagogisch medewerker met een relevant diploma op MBO (SPW niveau 3 of 4)/ HBO niveau.

Nannies Nursery is een nieuw kinderdagverblijf met volop doorgroeimogelijkheden. Je zal samen met de andere Nannies een hechte groep vormen die staat voor kwaliteit, professionaliteit en levensgenieters. Als Nanny bij Nannies Nursery heb je namelijk veel eigen inbreng, Dit zorgt ervoor dat Nannies Nursery van ons allemaal is!