WET KINDEROPVANG
Alle aanbieders van kinderopvang moeten geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en worden jaarlijks bezocht door de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), die bepaalt of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Deze bevindingen worden uitgewerkt in een rapport en voor iedereen beschikbaar gesteld.

Het meest recente inspectierapport van Nannies Nursery Zuidas kunt u vinden door hier te klikken

Het LRKP-registratienummer van Nannies Nursery Zuidas is 105045093.